איזון גוף ונפש

איזון גוף – נפש

רעיון האחדות של הגוף והנפש, באופן שהגוף ותקינות אבריו הם כלי לנפש מצוי בתורת ישראל, בכתבים יווניים, סיניים, ערביים וברפואה האינדיאנית. הבריאות והמחלה נובעות מתהליכים פנימיים-סינרגטיים: הגוף משפיע על הנפש והתשוקות, והרגשות משפיעים על הגוף וגורמים לסבל פיסיולוגי. יש תלונות המוכרות היום כפסיכו-סומטיות.

רופאים, משוררים, מורים ורבנים בכל התרבויות הרבו לכתוב על החיבור בין הגוף והנפש והאיזון ביניהם.

באתר הזה תמצאו חומר רב על החיבור בין הגוף ובין הנפש. בדף הזה בחרתי להביא לכם פרק קצר מספר אהוב עלי במיוחד, פרי עטו של המשורר, הפילוסוף והמתרגם היהודי מספרד, שם טוב בן יוסף אבן פלקירה ( 1225- 1295) הוא הספר

הנהגת הגוף הבריא.

הנה מהדברים שאומר ר' פלקירה לקורא:

"כבר התבאר בספרים

אשר על דרך המופת הם מחוברים

כי הכונה היתה בבריאת הגוף והאברים

להיותם כלי הנפש להראות פעולותיה עמהם

ולהוציא כח מעשיה אל הפעל בהם

על כן כל איש אשר נדבו ליבו להיות פעלי נפשו שלמים

ורצה לחיות החיים הטבעיים לאדם

כדי שילך בדרך תמימים

צריך להסתכל בבריאות עצמו

למען יעמידהו על עצם תומו 

כי אז היו ממוצעים כל פעליו

ויהיה כאומן הטוב המסתכל בתיקון כליו

למען יהיו מעשיו נאים

ומתוקנים בעיני הרואים

ומפני שהדברים הנאמרים בחרז והם שקולים

ערבים למקצת בני אדם ולזכרם עליהם קלים

חיברתי כללי הנהגת הבריאות על דרך המשקל והחרז

וחילקתים לששה עשר חלקים"

דרך הבריאות שלנו היא הדרך של איזון גוף ונפש.

מזמינה אותך לבקר אצלנו.

בסדנאות שנועדו לאיזון גוף ונפש אני נוהגת להנחות גם באמצעות חכמת יהדות ספרד.

שלך,

ד"ר מירה כהן שטרקמן

פתח שיחה
זקוק לעזרה?
שלום 👋
איך נוכל לסייע לך?